Hvad er Jambo Shule

Artikler

Hvad er Jambo Shule ?

Jambo Shule er en lille velgørende forening, der arbejder på at sikre skolegang for forældreløse og udsatte børn og unge, primært i Kisii regionen, Kenya. I Kenya er der officielt fri skolegang i grundskolen, men da barnets familie selv skal finansiere skoleuniform og bøger, afholder det desværre de fattigste børn fra at gå i skole.

Vi får vores midler fra vores medlemmer, sponsorer og via fundraising. Vi har særligt fokus på, at der er kort afstand fra donation til barn. Vi har ingen husleje, og alle i Jambo Shule i Danmark såvel som i Kenya arbejder frivilligt. Det betyder, at vi kan minimere administrationsomkostningerne og dermed bruge flere penge på direkte hjælp til børnene.

Det er vores overbevisning, at familierne kun kan komme ud af fattigdommen, hvis den yngste generation får mulighed for at komme i skole og få en uddannelse. Viden og lærdom er en kæmpe styrke i Kenya.

For Jambo Shule er det ikke kun vigtigt, at hjælpen kommer ud til så mange som muligt. Vi må også være sikre på, at den økonomiske støtte bliver brugt til direkte at sikre børnenes skolegang. Derfor har vi valgt at sætte ind to steder; dels hvor vores kendskab og tillid er, og dels hvor vi har gode kontakter i lokalområdet.

 


Hovedprojekt - Hjælp til selvhjælp
Jambo Shule prøver at finde midler til at hjælpe små fattige skoler og grupper med udsatte børn. Midlerne bliver anvendt til basale aktivitetsmaterialer, sanselegepladser, undervisningsmaterialer og skolemøbler efter princippet "hjælp til selvhjælp". Det gør vi via fundraising, men også ved at forankre lokal videnskapacitet som vil betyde, at skolerne fremover kan klare sig selv og selv tage initiativer til nye projekter. Hvert projekt skal involvere lokale frivillige, så de med tiden kan forestå egen fundraising og drift af skolen.

 

Sideprojekt - hjælp til skolegang
Vores andet projekt er at hjælpe forældreløse og udsatte børn til skolegang. Jambo Shule har to unge i primary school (grundskole) samt fire unge på high school i Kisii-distriktet. Samtidig hjælper vi en 18-årig ung mand i Kawangware-slummen til skolegang i Nairobi. Vi arbejder ikke sammen med en specifik skole, men finder fra gang til gang en skole, der passer til det udvalgte barns sociale og undervisningsmæssige behov. Børnene i Kisii bliver udvalgt af vores lokale komité i Kisii, der består af fem medlemmer. En fra undervisningsministeriet, en lektor fra
Kisii-Universitetet, to folkeskolelærere og en ingeniør.

 


Filosofi
Det er vores mål at levere hjælp, der er transparent for bidragsyder til modtager i Kenya. På den måde sikrer vi, at bidragyderne ved, hvordan deres bidrag bruges, og at alle pengene bruges på at forbedre børnenes muligheder. Denne gennemsigtighed er det vigtigste princip i Jambo Shules implementeringsstrategi.

Gennemsigtighed
Gennemsigtighed er et nøgleord for os, og det er helt afgørende, at de midler der indsamles, går direkte til at  hjælpe udsatte børn og unge. Uden omveje. Hver eneste aktivitets udgifter overvejes nøje, og det er muligt for alle at følge donormidlerne helt frem til de når Kenyas børn og unge. Derfor implementerer vi selv. Dvs. at vi selv rejser til Nairobi, og sørger for, at pengene ender de rette steder. Dette gør vi for at undgå nepotisme og korruption, og for at sikre, at vi altid kan stå til ansvar for, hvordan medlemmernes og bidragydernes penge bruges. På længere sigt arbejder vi på at kapacitetsopbygge vores lokale kontakter, så de selv kan stå for indkøb mm.

Fair Trade
Jambo Shule handler Fair Trade, hvor det er muligt. Når der indkøbes materiale tænker Jambo Shule herudover også de miljø- og klimamæssige aspekter og de økonomiske konsekvenser for lokalbefolkningen ind.